Als particulier is het moeilijk om goed inzicht te krijgen in het traject van verbouwen, uitbreiden of nieuw bouwen van de eigen woning.

Wij kunnen van begin van uw droom tot het verwezenlijken hiervan de zorgen die dit met zich mee brengt zo goed mogelijk voor u af te handelen en uw droom te veranderen in werkelijkheid.

 
 

Wij kunnen hiervoor de volgende zaken voor u regelen:

 • Uitwerken van uw bouw droom in een voor professionele bouwers te hanteren stukken
 • Maken van de ontwerp-, bouw- en constructie tekeningen
 • Opstellen van de technische omschrijving voor de bouw
 • Toetsing Bouwbesluit
 • Kosten berekening van de werkzaamheden
 • Regelen van de bouwvergunning
 • Overleg voor de bouwvergunning met de gemeente en overige instanties, zoals brandweer
 • Hulp en zonodig geheel regelen van het contracteren van de aannemer(s)
 • Controle tijdens de (ver)bouwwerkzaamheden ten aanzien van de eisen, kwaliteit, voortgang en budget
 • Begeleiden tijdens de bouw d.m.v. overleg met de aannemer
 • Opleveren van de (ver)bouw
 • Controle op naleving van de gemaakte afspraken bij de oplevering


Tevens kunnen wij de volgende zaken voor u regelen:

 • Toetsing van uw woning op Politiekeurmerk Veilig Wonen
 • EPA energielabel
 • Bouwkeuring bij aan- en verkoop
 • Oplevering van uw nieuwbouw huis of appartement