Paul Schaart heeft voor meerdere winkelketens de uitvoering geregeld voor het verbouwen, herinrichten en nieuwbouw van winkels en distributiecentra.

 
 

Wij kunnen hiervoor de volgende zaken voor u regelen:

 • Uitwerken van uw bouwdroom in voor professionele bouwers te hanteren stukken
 • Maken van ontwerp-, bouw- en constructie tekeningen
 • Toetsing Bouwbesluit
 • Opstellen van de technische omschrijving voor de bouw
 • Regelen van alle benodigde rapporten zoals EPC berekeningen, licht- en ventilatieberekeningen
 • Kostenberekening
 • Opstellen V&G ontwerp plan (Veiligheid en ARBO) voor de (ver)bouw
 • Regelen van de bouwvergunning
 • Overleg voor de bouwvergunning met de gemeente en overige instanties, zoals brandweer
 • Hulp of zonodig geheel regelen van het contracteren van de aannemer(s)
 • Controle tijdens de (ver)bouwwerkzaamheden ten aanzien van de eisen, kwaliteit, voortgang en budget
 • Begeleiden tijdens de bouw d.m.v. overleg met de aannemer
 • Opleveren van de (ver)bouw
 • Controle op naleving van de gemaakte afspraken bij de oplevering
 • Opstellen meerjaren planning voor het bouwkundige onderhoud
 • De werkzaamheden die conform het meerjarenplan uitgevoerd moeten worden regelen

Ervaring bij Hema, Xenos, Intratuin en Boots drogisterijen.