Het begeleiden of begeleid worden bij het (ver)bouwen.

 
 

Waar schakelt u ons voor in:

 • Uitwerken van uw bouwidee
 • Opstellen technische werkomschrijving
 • Maken van de ontwerp-, bouw- en constructie tekeningen
 • Overleg met de benodigde instanties
 • Maken van de benodigde constructie tekeningen en berekeningen
 • Regelen van de benodigde rapporten
 • Indienen bouwvergunning
 • Overleg met gemeente en brandweer t.b.v. bouwvergunning
 • Aanvragen en contracteren van de benodigde uitvoerende partijen
 • Controle van de bouwwerkzaamheden t.a.v. kwaliteit, voortgang, budget
 • Begeleiding tijdens de uitvoering d.m.v. overleg tussen opdrachtgever en uitvoerende partijen
 • Oplevering van de werkzaamheden
 • Controle op naleving van de afspraken tijdens de oplevering
 • Opstellen meerjaren onderhoudsplan
 • Beheer VVE
 • Toetsing woningen op Politiekeurmerk
 • EPA toetsing
 • Bouwkeuring bij aan- en verkoop


Maar ook voor:

 • Het voorbereiden en realiseren van nieuw- en verbouw voor aannemers
 • Het begeleiden van nieuw- en verbouw voor architecten en adviesbureaus
 • Het maken van kostenberekeningen / calculaties