Als bedrijf moet er ook wel eens (ver)bouwt worden.
Wij regelen dan alle bouwkundige wijzigingen en aanpassingen aan uw pand:

 • Nieuwbouw
 • Verbouw
 • Herinrichting

Ook kunnen wij het onderhoud van uw pand middels een meerjarenplan voor u in de gaten houden en indien nodig de werkzaamheden hiervoor regelen en laten uitvoeren.

 
 

Wij regelen de volgende zaken:

 • Uitwerken van uw bouwdroom in voor professionele bouwers te hanteren stukken
 • Maken van ontwerp-, bouw- en constructie tekeningen
 • Toetsing Bouwbesluit
 • Opstellen van de technische omschrijving voor de bouw
 • Regelen van alle benodigde rapporten zoals EPC berekeningen, licht- en ventilatieberekeningen
 • Kostenberekening
 • Opstellen V&G plan (Veiligheid en ARBO) voor de (ver)bouw
 • Regelen van de bouwvergunning
 • Overleg voor de bouwvergunning met de gemeente en overige instanties, zoals brandweer
 • Hulp of zonodig geheel regelen van het contracteren van de aannemer(s)
 • Controle tijdens de (ver)bouwwerkzaamheden ten aanzien van de eisen, kwaliteit, voortgang en budget
 • Begeleiden tijdens de bouw d.m.v. overleg met de aannemer
 • Opleveren van de (ver)bouw
 • Controle op naleving van de gemaakte afspraken bij de oplevering
 • Opstellen meerjaren planning voor het bouwkundige onderhoud
 • De werkzaamheden die conform het meerjarenplan uitgevoerd moeten worden regelen