Wij zijn voor architecten de aangewezen persoon om na het ontwerp de gehele (ver)bouw te laten begeleiden.

 
 
 • Voor het ontwerp opstellen van een technische omschrijving
 • Adviseren ten aanzien van de te volgen bouwmethode
 • Kostenraming
 • Opstellen V&G ontwerp plan
 • Regelen van de bouwvergunning
 • Overleg voor de bouwvergunning met de gemeente en overige instanties, zoals brandweer
 • Hulp of zonodig geheel regelen van het contracteren van de aannemer(s)
 • Verzorgen van de bouwdirectie en / of dagelijks toezicht
 • Begeleiden tijdens de bouw d.m.v. overleg tussen de aannemer en de architect en opdrachtgever
 • Opleveren
 • Controle op naleving van de gemaakte afspraken bij de oplevering